Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Slutsida

Löfsgata gård


1902c Vykort Lofsgata

Löfsgata gård var ursprunget till Kopparbo. Hit kom Lars Johan Pettersson som torpare. Han köpte torpet och all mark. Sedan styckade han av fastigheter där företagsamma arbetare kunde bygga sina egna hem.

Han styckade också av tomter där rika Norrköpingsbor kunde bygga sina flotta sommarhus. Arbetarna tjänade för och på sommargästerna som fick känna frisk luft, härlig natur och färsk fisk.


Motivering:

Ett vykort som visar den välmående gård som skapade förutsättningarna för en framtida sommaridyll.