Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Slutsida

Fiskebodar och avloppspump


2008 Sjobodar

Fiskebodarna väster om Kopparbo var förr viktiga arbetsplatser. Numera är de främst kulturhistoriska rester som nödhjälpligt underhålls av fiskarnas arvingar. De bortre stugorna är svåra att nå landvägen, den sista bakom berget var borta redan när fotot togs 2008.

Det tredje huset från höger är kommunens pumpstation som pumpar ut Kopparbos avloppsvatten i en ledning under Bråviken till Norrköping. Skall pumphuset överleva de 100-åriga fiskarstugorna?


Motivering:

Bilden visar Kopparbos förändring från arbetsplats för fiskare till ett välfärdssamhälle som inte får ta hand om sitt eget avlopp.