Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Slutsida

Badande barn och bredhåll


1925c BadBredhall del

De badande barnen leker i vattnet nedanför Sjöstugan ca 1925. De verkar inte bekymra sig över Bråvikens kalla vatten. Man blir imponerad av alla stenbumlingar som torparna rullat ner för att bygga en pir.

Bakom barnen syns bredhållet med ställningarna där fiskarna torkar sina nät. Där hänger inga nät för det är knappast fiskesäsong mitt i sommaren. Klumparna bakom båten är bockar för bryggan.


Motivering:

En lycklig bild där stadsbarn på sommarlov leker med fiskarnas barn på fiskarnas arbetsplats.