Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Luffaren i Karlslund


Fram till 1953 bodde diakonissan Gärda Molin i Karlslund. Hon lät en luffare bo i husets källare. Det väckte uppmärksamhet i bygden och gav upphov till mycket skvaller. Luffarna hade annars sitt övernattningsställe i ett gammalt hus vid Timmergata eller på vintern ovanför brännugnen vid tegelbruket.

Men Karlslunds luffare var en händig människa som underhöll huset och trädgården. Han snidade också olika föremål som ofta såldes till folk i Kopparbo.

När Gärda Molin sålde Karlslund ville den nye ägaren inte att luffaren skulle bo kvar utan han försvann från Kopparbo. Men minnet av luffaren fanns kvar länge

I romanen "Veterinären" berättar författarinnan om när Lucille såg luffaren:

Där gick hon ensam i skogen bortåt Karlslund och blev inte det minsta rädd när hon såg, i en glänta nära stigen, en ensam man som låg och sov. Hon smög närmare, oändligt tyst, tog skydd bakom en sten, sedan vågade hon höja huvudet för att titta. Han snarkade. Det var Luffarn som låg där med den rutiga skjortmagen i vädret. Hon hade sett honom förut när han låg i skogen och sov, varma dagar när han gått upp till lanthandeln och köpt ljusöl. Luffarn var inte längre på luffen. Han hade mött kärleken i Klinthäll, i den pensionerade diakonissan syster Rut. Hos henne, i torpet Karlslund, hade han en dag knackat dörr och sedan blivit kvar. I hennes kök satt han med sina näverarbeten som han sedan gick runt och sålde i byn. På hyllan i rummet stod fIera små dosor Artur köpt och ett stort vackert skrin med otaliga detaljer. Artur och Luffarn brukade bli stående att prata vid grinden. Den stora fullriggaren med tre master och livbåtar - modellfartyget som knappt fick plats på spiselkransen - hade varit ett beställningsjobb. På sidan hade Luffarn tillfogat en namnskylt och plitat båtens namn: Artur. Det var ett praktfullt skepp. Där låg han framför Lucille i gläntan med de tunga läderartade händerna knäppta på magen. Det hade hon hört Artur och Inez tala om att Luffarn ändå var en rekorderlig karl som lät bli att betunga syster Rut med sitt supande. Den saken skötte han i skogen. Runt omkring honom i riset låg en mängd urdruckna buteljer.

(Klinthäll är Kopparbo, syster Rut är syster Gärda, Arthur och Inez är Sven och Ingrid, Lucille är deras dotter Marie-Louise.)


Luffarns modell11
Luffaren efterlämnade en hel del snidade föremål i Kopparbo. Fartygsmodellen som omnämns i "Veterinären" finns fortfarande kvar i författarinnans familj. Den är ca 1 m från köl till masttopp.


Luffarns modell12
Deltaljförstoring.