Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Sommargästerna


Många ortsbor i Kopparbo arbetade som gårdskarlar åt sommargästerna. De var mångkunniga och för sommargäster med egna hus, trädgårdar, bryggor, badhus och båtar var dessa män en stor tillgång. De kunde snickra, arbeta i sten och anlägga trädgårdar, gjuta cement samt naturligtvis underhålla trädgårdar och hus.

Även på vintern fanns arbetsuppgifter att göra åt sommargästerna bl a sågades is som lades i isdösar och isen runt bryggorna höggs upp så att de inte skulle skadas. Fiskarnas egna bryggor var enkla och togs in på vintrarna. För ortsbefolkningen gav arbetet åt sommargästerna en välbehövlig extrainkomst.

I en bevarad "arbetsdagbok" efter Kalle Stenbäck läser man om alla de arbeten han utförde hos Konsul Månsson vid Fridhem från 1930 till 1942. Drygt 1000 timmar per år. Vid större arbeten anlitade han också andra ortsbor som t ex när en brunn skulle grävas eller när terrasser skulle anläggas.

Fritiof Gustafsson i Gustavsberg anlitades för snickeriarbeten.

Johan Karlsson i Bäckängen var gårdskarl åt Ringdahls i Kopparbov 31.

Många barnfamiljer hyrde bostad i Kopparbo under sommarmånaderna. De bofasta flyttade till sina uthus och fick välkomna kontanter genom att hyra ut bostaden. Kvinnor och barn stannade hela sommaren medan männen dag- eller veckopendlade till arbetet i Norrköping.

Se berättelsen "Sommarminnen" från 1930-talet.


Ur Östergötlands Dagblad 20 aug 1944:

När Kopparbo blev "upptäckt"
Norrköpingsborna har på senare år måst söka sig allt längre bort på Bråvikens norra strand för att finna plats för sina bostäder. Det lilla Kopparbo som ligger ungefär en halv mil bortom Sandviken håller nu på att växa sig stort.

På 1880-talet växte skogen ännu mörk och orörd ned till Kolmårdsstranden och de enda som bodde vid stranden var fiskare. Fiskarna började hyra ut sina stugor på somrarna och flyttade ut i sina uthus och sjöbodar. Det var obekvämt men de förbättrades så småningom med eldstad och fönster.

Axel Edlund i Axelsberg berättar:
"Det var för omkring 60 år sedan som några sommargäster först började dyka upp. Hur de tog sig hit vet jag inte ty vi hade ingen brygga då, och den enda väg som fanns var en skogsväg upp till Krokeks gamla gästgivargård.

Men de blev kanske rodda iland från någon passerande ångbåt. Att de hade några flyttsaker med sig kan jag inte heller minnas. Jag tror att de fick låna sig fram så gott de kunde. Fyra år senare började de i alla fall att skaffa sig egna villor.

Först var det Fridhem som fabrikör Beckman byggde åt sig och sedan kom Kopparbo. Det var nämligen en egendom som hette så och då blev här brygga också så att båten kunde lägga till."


1920c Roddbatstur Edlunds
På sommaren fick de bofasta besök av barn och barnbarn från stan. Här ror Johan Edlunds släktingar på en spegelblank Bråviken ca 1910.