Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Robert Karlsson


Byggde Råbäck

RobertRobert Karlsson föddes 1871 vid Johannisberg, öster om Mörkhult, norr om Kopparbo. Han var 7:e barn i syskonskara med 6 flickor och 6 pojkar. Se vidare berättelsen ”Från Fjällmossen till Kopparbo".

Efter konfirmationen arbetade han som dräng i 10 år, men återvände hem 1897 och blev skogs- och stenarbetare.

Robert ville skaffa sig ett eget hem, så 1901 lät han bygga fastigheten "Hemmet" som låg på gården Fjuks ägor närmare Kopparbo. Till fastigheten fanns också lite jord och han byggde även en liten ladugård. Hemmet som nu är rivet låg på nuvarande Djurparkens parkering mitt för Tropicariet på andra sidan Kvarsebovägen.

Robert gifte sig 1903 med Olivia. Hon var född 1882 utanför Linköping men tjänade som piga hos familjer i Norrköping. Dessa hyrde sommarnöje vid Sandviken och hos failjen Stenbäck i Kopparbo. Då träffades Olivia och Robert på dans vid bryggor och logar i Sandviken och Kopparbo.

De beslutade sig snart för att bygga ett nytt hus nere i själva Kopparbo och så stort att man kunde hyra ut till sommargäster. Det blev ett stort 2-våningshus och ett litet hus på samma tomt. I november 1905 blev det stora huset klart och man flyttade in.

År 1906 föddes dottern Greta. Hon föddes hemma som var vanligt på den tiden. Gunnar, född 1910 och systerson till Robert, växte också upp på Råbäck.

Robert arbetade tidvis vid Marmorbruket, vid Timmergata tegelbruk (se bilden med tegelbruksarbetare) och i skogen. Tillsammans med sin bror, Per Edvard i Hagaborg, åtog de sig diverse andra arbetsuppgifter.

En viktig inkomstkälla var uthyrning av stora huset till sommargäster. Själva bodde de i det lilla huset under sommaren. Till försörjningen bidrog också att de hade en ko, en gris och några höns. Även fisket var viktigt, men Robert fiskade bara till husbehov i Bråviken och Lövsjön.

Robert planterade många äppelträd och körsbärsträd i trädgården och delar av skörden såldes på torget. Transporten till Norrköping skedde med ångbåt.

Kolmårdsskogarna erbjöd stora möjligheter till bärplockning och det utnyttjades av huvudsakligen kvinnor och barn som sedan åkte till torget i Norrköping för att sälja bären.

Jakten var viktigt för försörjningen. Vårjakten på sjöfågel vid Bråviken bedrevs flitigt vid sidan om fisket. Man byggde enkla gömslen, ofta av sten, och lade ut "vettar" för att locka fåglarna att landa på vattnet.

I skogarna jagades älg och småvilt samt skogsfågel. Den olovliga jakten var omfattande. Robert hade ett jaktvapen och jagade tillsammans med sina bröder.


Hur man säljer en ko

Robert gick den långa vägen till marknaden i Norrköping när kon skulle säljas. Första dagsmarschen gick till Aby där både Robert och kon övernattade för att nästa dag fortsätta till Norrköping. I stället för ko skaffade man getter. 1924 fanns 2 getter, 1 gris och 7 höns vid Råbäck.

Robert Karlsson föddes 1871 vid Johannisberg, öster om Mörkhult, norr om Kopparbo. Han var 7:e barn i syskonskara med 6 flickor och 6 pojkar. Se vidare berättelsen ”Från Fjällmossen till Kopparbo".

Efter konfirmationen arbetade han som dräng i 10 år, men återvände hem 1897 och blev skogs- och stenarbetare.

Robert ville skaffa sig ett eget hem, så 1901 lät han bygga fastigheten "Hemmet" som låg på gården Fjuks ägor närmare Kopparbo. Till fastigheten fanns också lite jord och han byggde även en liten ladugård. Hemmet som nu är rivet låg på nuvarande Djurparkens parkering mitt för Tropicariet på andra sidan Kvarsebovägen.


1920 Familjen vid Råbäck
Olivia och Robert Karlsson med fostersonen Gunnar och dottern Greta.
Hemmet 2
"Hemmet" ca 1950 ur Sv. Bebyggelse