Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Robert Karlssons barn och barnbarn


Robert avled i cancer 1924, 53 år gammal. Olivia var då endast 42 år gammal och skulle leva ytterligare 44 år. Dottern Greta var 18 år och fostersonen Gunnar 14 år. Olivia tog 1924 ytterligare ett fosterbarn, Maj-Britt, som växte upp i Kopparbo.


Roberts barn

Greta tog plats som hembiträde i Norrköping men gjorde också arbeten på en stickmaskin hemma.

Gunnar började arbeta som 14-åring i smedjan vid Marmorbruket. Det var en lång väg att gå över Kopparbostigen till Marmorbruket fram och åter varje dag. Gunnar fick också till uppgift att bära postväskan. Någon annan postgång till Kopparbo fanns inte på den tiden.

Greta gifte sig 1934 med Bertil Gustafsson från Halsbråten i Krokek. Första åren bodde de vid Krokek, men flyttade 1936 till Olivia i Råbäck. 1937 föddes tvillingarna Lars och Gun. Något år senare fick man elektricitet och 1945 moderniserades huset.

Bertils stora intresse var jakt och fiske. Vid sidan av arbetet vid Marmorbruket bedrev han strömmingsfiske. Fisket skedde under strömmingens lektid fran april till midsommar samt på hösten när nyponen var färdiga (nyponströmming).

Bertil var motorcykelentusiast men hade en dröm om att kunna skaffa bil.1960 köpte han en SAAB tack vare inkomsten från fisket.

Förutom strömmingsfisket var han även en hängiven sportfiskare. En sportfiskeförening bildades av arbetare vid Marmorbruket och vattnen runt Skallholmarna och Kalvholmen i Bråviken arrenderades. Där fick man lägga långrev och fiska med handredskap.

Bertil avled 1979 och då flyttade Greta till lägenhet i Åby. Hon avled år 2001.


1934 Bertil o GretaBertil Gustavsson  sportfiske
Greta och Bertil Gustavsson. Till höger: Bertil som sportfiskare


Roberts barnbarn

Gun och Lars gick i skola i Timmergata och bodde i Kopparbo under hela sin uppväxt. De lärde känna både människor och natur i området. Det var Lars som tillsammans med kamraten Bosse Stenbäck upptäckte Kopparbogrottan.

Lars har under många år tagit foton från Kopparbo. Några av dessa syns på hemsidan. Se även sidan om Konsumbutiken.

Senare ägnade sig Lars åt att kartlägga vilka människor som bott i Kopparbo sedan 1600-talet. Han var ju släkt med många av dem. Hemsidan redovisar en liten del av detta arbete.

Gun gifte sig med Runar Ekman. Det är deras son Tomas som med sin grävskopa har hjälpt Vägföreningen och många av dess medlemmar med grävningsarbeten i Kopparbo.

Lars och Gun sålde sin fastighet 2013 som då hade ägts av samma släkt i 108 år.


2013 Lars Gustavsson dator
Lars i arbete vid datorn
2005 Grävskopa med utsikt
Robert Karlsson flyttade och högg många stenar som fortfarande syns i grunder och murar runt om i Kopparbo. Hans barnbarnsbarn Tomas Ekman har flyttat betydligt fler och större stenar. Men med moderna hjälpmedel.