Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Edvard Johansson


Edvard Johansson

föddes 1879 i Tunaberg. Han var marmorsågare vid Marmorbruket och flyttade till Kopparbo 1907 då han byggde Stensborg.

Han ägnade stor kraft åt Vägföreningen i Kopparbo som han var med och startade 1935. Han var föreningens vice ordförande fram till sin död 1950. Han var dessutom med i styrelsen för Kopparbo Konsum under 20 år, bl.a. som ordförande.

Han hittades en morgon död på Kopparbovägen. Han fick alltså sluta sina dagar på den väg han ägnat så stort intresse och lagt ned så mycket arbete på.


1938 Styrelse
Deltagarna i Vägföreningens årsmöte 1940. Det hölls hos Edvard Johansson i Stensborg. Edvard syns som andre man från vänster.