Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Den sista torpardottern i Karlslund


Signe

föddes 1881 i Tångtorp i Rönö församling på Vikbolandet. Hon var enda barnet till Karl Fredrik Karlsson och Matilda Lovisa Andersdotter vilka då arbetade som dräng och piga på det relativt stora torpet. Fadern blev 1885 torpare i Karlslund där familjen bodde fram till 1895.

Karslund var då ett torp under Timmergata. Familjen brukade Karlslundsängen som är ca 2000 kvm stor. Dessutom fanns det tillgång till bete och en äng i skogen. Man kunde också fiska i Bråviken som låg bara ca 400 m bort. Fadern utförde dessutom dagsverken på Marmorbruket.

Mindre än 500 m från Karlslund låg det flera andra torp och bosättningar i det område som numera kallas Kopparbo. 1892 bodde där 14 barn i åldrarna 5-15 år. Barnen gick i skolan antingen i Marmorbruket eller i Timmergata.

Signe gick 1889-1892 i Marmorbrukets skola, i samma klass som Fritiof Gustafsson och klassen under Ernst Stenbäck. Det var en ca 3 km lång besvärlig väg genom skogen med branta bergsstup mot Bråviken. Skolåret startade i mars och slutade i november. Eleverna hade ledigt några veckor på sommaren för bärplockning och annat arbete med familjen. I första och andra klass var det undervisning 2 dagar i veckan, i 3:e och 4:e klass gick man 4 dagar i veckan. De små eleverna var tappra och hade ytterst få frånvarodagar. Vintern 1893-94 gick Signe dessutom i en fortsättningsklass tillsammans med Fritiof och då var det ännu besvärligare skolväg. Men båda kämpade sig till skolan nästan alla 30 dagarna.

Barnen i Kopparbo träffades säkert vid ångbåtsbryggan. Där var det alltid liv och rörelse, speciellt på sommaren då det dessutom fanns många sommarbarn. Fiskarna kom med nattens fångster för transport till Norrköping. Sommargäster skulle resa till sitt arbete i Norrköping eller så kom hela familjer med en massa bohag. De mest försigkomna barnen kunde kanske sälja lite bär eller blommor till ångbåtens passagerare. Men framför allt kunde man utbyta nyheter och skvaller. T.ex. att det från påsken 1889 inte längre fanns någon kyrka att besöka eftersom den hade brunnit ner.

Signe berättade att hon plockade blommor och bär till försäljning. När hon slutat skolan 1892 hjälpte hon säkert till med fiskplockning och städning. Annars vet vi inte så mycket om livet i Karlslund. Man kan anta att där fanns en liten ladugård. Signes morfar, som hade varit skomakare på ön Espholm utanför Söderköping, vistades långa tider på torpet. Han berättade att det var värre förr, på vintern bodde kon inne i deras lilla backstuga tillsammans med hans hustru och de 5 döttrarna.

Torparsystemet i Kopparbo upphörde succesivt under 1890-talet. Markerna brukades istället direkt av torparen i Lövsgata och dennes familj. Så när Signe och hennes föräldrar flyttade kom det ingen ny torpare. Boningshuset hyrdes kanske ut till sommargäster. Men 1899-1900 hyrdes det av en arbetarfamilj med 6 barn. Senare bodde där många familjer, ibland två samtidigt, medan man byggde egna hus i Kopparbo. Karlslund renoverades grundligt i slutet av 1920-talet så idag går det inte att avgöra hur Signes hus såg ut på 1890-talet.

Signe och hennes familj flyttade till Kvarsebo där hon konfirmerades 1897 och gifte sig 1900, 19 år gammal, med pråmskepparen Alfred Appelkvist. De fick två döttrar 1900 och 1903 och flyttade 1905 till Kälebo söder om Arkösund, nära Signes födelseort. Där fick de fick två söner. De byggde sig ett hus som Signe bodde i till sin död. Men Signe behöll kontakten med några barndomsvänner i Kopparbo för det finns ett foto som visar att ett barnbarn fick vara med i Fritiof Gustafssons isfiskelag i Kopparbo 1943.

Signe blev alltså mor 19 år gammal och mormor 40 år gammal. Hon dog 1970.


1903 SigneFamilj
Familjeporträtt 8 år efter flytten från Karlslund. Signe, 22 år, i mitten med sin dotter Ella, född 1900. Till vänster hennes far, torparen Karl Fredrik Karlsson, till höger hennes man, pråmskepparen Alfred Appelkvisk. Damerna: hennes farmor Anna Kullander, hennes mor torparhustrun Matilda och hennes svärmor Carolina Lind.