Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Släkten Stenbäck


Släkten Stenbäck har haft stor betydelse för Kopparbos utveckling. De har bott i Kopparbo under 8 generationer varav på Sjöstugan under mer än 150 år


Skräddaren Anders Olofsson

flyttade med sin familj från Fjällmossen 1763 då han blev torpare vid Koppartorpet. Familjen fick 6 barn och när Anders dog 1768 så blev den blott 12-årige sonen Olof Andersson ansvarig för mor och 5 syskon, 0 till 10 år gamla.


Olof Andersson

övertog torpet och bodde där till 1804. Han var då gift och hade 4 barn. Han flyttade som torpare till Fjuk men kom 1821 som den förste bofaste på torpstället Sjöstugan. Trots ett förmodligen mycket hårt liv så levde han till 82 års ålder. Hans två söner Anders och Carl Peter tog sig namnet Stenbäck. Anders flyttade till Gruvstugan som han köpte kring 1840.


Carl Peter Stenbäck

tog över som torpare på Sjöstugan efter sin far. Man han var barnlös så vid hans död övergick arrendet till hans brorson.


Anders Stenbäck

arbetade först som dräng på Vikbolandet men tog över Sjöstugan 1856 . På torpet bodde också hans hustru Anna, sonen August samt kusinen Brita Maria med mannen Anders Jonsson. De senare flyttade 1870 till egen stuga på den fastighet som så småningom kallades Gustavsberg.


1942c 4Gen Stenback detalj
4 generationer Stenbäck : August (f 1858), Karl (f 1883), Olof (f 1911) och Bo (f 1938).


August Stenbäck

övertog 1882 arrendet efter föräldrarna. Han var alltså sonsonson till Olof Andersson och gift sedan 1880 med Augusta Rosenknopp från Ö Ny. De fick 7 barn. August livnärde sig framför allt som fiskare. Han bodde i Kopparbo hela sitt nästan 90-åriga liv och röjde mark vid Sjöstugan. Han var en stor personlighet, blev intervjuad av radio och tidningar. Han byggde bl a huset med nuvarande adress Bäckängsvägen 18.

Läs en intervju med August från 1944.

Två av Augusts söner bodde också i Kopparbo hela livet:


Kalle Stenbäck

beskrivs på egen sida.


Ernst StenbErnst Stenbäck

var fiskare och även sjöman en tid i sin ungdom. Han gifte sig 1912 med Alma och fick 4 flickor. De bodde först vid Eriksberg (Järngruvev 5) och sedan vid Lövsgata (Kopparbov. 21). Ernst dog 1959 och Alma 1969.