Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Sjöstugans historia - del 1


Gruvstugan

var en stor fastighet kring nuvarande länsvägen norr om Djurparken. Området vid Sjöstugan var en del av denna, antagligen för att marken användes för utskeppning av malm. Bergbrytningen pågick under första delen av 1800-talet men tycks upphöra kring 1830. Då arrenderades Gruvstugan av olika medlemmar av familjen Stenbäck. Från 1840 står nämndemannen Anders (Olofsson) Stenbäck som ägare till Gruvstugan.


Gruvstugan 1870
Karta 1870 utvisande Gruvstugan med Sjöhagen.

Ensittarlagen

är benämningen på en lag från 1925 som ger en arrendator rätt att inlösa nyttjat område.

Inlösevillkoren är att marken brukas eller används för bostadsändamål, att arrendatorn äger bostadshus som ger honom nöjaktig bostad och att bostadshuset skall ha funnits på marken 1919. Marken skall ha upplåtits under mer än 10 år. Minst 1/4 av totala värdet skall avse arrendatorns byggnader.


Sjöstugan

nämns som bostad första gången 1821 då Olof Andersson (far till Anders Stenbäck) flyttade in med hustru, barn, sonhustru och måg, sammanlagt 7 personer. Sonen Carl Peter var gruvarbetare och mågen sjöman. Torpet arrenderades sedan i omgångar av medlemmar av släkten Stenbäck.

1882 arrenderade 24-årige Carl August torpet av sin kusin Anders Petter, då ägare av Gruvstugan. Båda var sonsöner till Anders som köpte Gruvstugan på 1840-talet. Arrendet gällde på 49 år med rätt till förlängning. Avgiften var lösen på 800:-, därefter 2,50 per år. Detta var nog fördelaktiga villkor eftersom avtalet tecknades inom släkten och kanske var del av ett arvsskifte.

1930 förnyades arrendet. Då ägdes Gruvstugan av Anders Petters son Emil. Carl August, då 72 år, fick arrende för ytterligare 49 år till 1980.


1942c 4gStenback
4 generationer Stenbäck framför Bäckstugan 1942: August (f 1858), Kalle (f 1883), Olof (f 1911) och Bo (f 1938).


Gruvstugan startade marmorindustri

1937 började några entusiastiska ortsbor att bearbeta marmor i Gruvstugan och omkring 1940 såldes hela Gruvstugan till HSB Marmorbrott AB. (Se mer om detta på hemsidan om Gruvstugan och välj HSB:s Stenidustri.) Arrendet av Sjöstugan kvarstod men det var inte längre någon släktskap mellan ägare och arrendator.


Stenbäcks ville friköpa Sjöstugan

Carl August dog 1947. 1948 begärde arvingarna att få köpa Sjöstugan enligt ensittarlagen. HSB motsatte sig en inlösen och en omfattande förrättningstvist startade. Den slutade med att Stenbäcks fick överta Sjöstugan.


Sjöstugan skapades med hårt arbete

Det som idag är ett sommarparadis var fram till 1950-talet en hård arbetsplats. Av intervjun med August Stenbäck 1944 framgår vilket påfrestande liv det var att vara fiskare. Man hade röjt stranden för att kunna hålla bryggor och kunna arbeta med nät och båtar. Man hade röjt mark för djur och odlingar. 1953 fanns det 800 kvm åker.

Man hade genom åren uppfört många hus. Av handlingarna i tvisten kan man utläsa att det 1949 fanns tre bostadshus, två sjöstugor och flera andra uthus.

Det största bostadshuset var byggt 1888 och användes för uthyrning till sommargäster. Ett mindre bostadshus närmast ån var också uthyrt som sommarbostad. Det västligaste bostadshuset var uppfört 1907 och användes av Karl Johan Stenbäck.

Men vägen till området var i dåligt skick och knappast körduglig.