Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Karl Erik (Kalle-Pelle) Pettersson


Karl Erik Pettersson (Kalle-Pelle)

var bror till Lars Johan (Kopparbokungen). Han var född 1862 och alltså 20 år yngre än sin bror. Han kom till Kopparbo som dräng åt Lars Johan.

Han bodde först på fastigheten Stora Kopparbo men flyttade 1888 till Eriksdal i samband med att han gifte sig med Kristina.

Kalle-Pelle arbetade som jordbrukare och hade både djur och odlingar i området kring Karlslund och Eriksdal. Han byggde ytterligare hus vid Eriksdal, bl.a. en sommarvilla för uthyrning. Se "Dalgångens historia". Han dog 1931.

Kalle och Kristina hade två barn. Dottern Anna flyttade till Stockholm och bodde sedan bara under somrarna i Eriksdal. Sonen Knut flyttade till Norrköping och bodde sedan med familjen i Eriksdal under under somrarna.

Barnen avstyckade och sålde sommarvillan 1938 och sålde 1984 även det ursprungliga Eriksdal.


F1889c Kalle PF1889c Kristina P
Karl-Erik Pettersson och Kristina Pettersson