Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Petter Persson - Edlund


Muraren Petter Persson (f. 1815) flyttade 1845 med hustrun Greta från Östra Stenby och blev torpare i Lilla Kopparbo (Klumpstugan). Där antog de namnet Edlund och fick fem söner varav tre nådde vuxen ålder.

Den äldste sonen, Carl Alfred, flyttade till Krokek medan Johan och Per Axel byggde egna hus i Kopparbo.

Petter bodde i Klumpstugan tills han dog 1894, 79 år gammal. Torpet Lilla Kopparbo upphörde då.

Greta flyttade till sonen Johan i Höganäs och dog 1903.