Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Kopparbobor

Per Axel Edlund


Per Axel Edlund (f. 1860)

var son till Petter Persson

Per Axel flyttade från Lilla Kopparbo 1877, utbildade sig till skomakare och arbetade bl.a. i Stockholm. Han återkom till Kopparbo 1888. 1893 gifte han sig med Emma och flyttade till sitt nybyggda Axelsberg. De fick dottern Ruth.


Ruth Edlund (f. 1896)

utbildade sig till lärare och bodde större delen av sitt yrkesliv i Kvänum, Västergötland. Somrarna tillbringade hon vid Axelsberg, i det hus som var lika gammalt som hon själv.

Hon bodde i Axelsberg även flera årtionden efter föräldrarnas död. Hon var kassör i Kopparbo Vägförening kring 1960. Hon avled i Norrköping 1986.

Ruth spelade gitarr och sjöng. Hon samlade intresserade flickor i Kopparbo hos sig och lärde dem spela gitarr. De spelade och sjöng sedan bl.a. på bönemöten hos Hanna Pettersson i Strå.

Det finns ett bevarat vykort som Ruth fick av sin kusin Hulda. På vykortssidan finns bl a ett foto av de två kusinerna.


1925c Per Axel Emma Ruth Edlund1910 Ruth Edlund
Emma, Ruth och Per Axel Edlund, ca 1925. Till höger: Ruth Edlund ca 1910.